جدید x33 طراحی ظاهری
تغییرات مؤثر ایجاد شده در طراحی خودرو X33 جدید،  ضمن اغنای حس لوکس بودن در کنار قیمت اقتصادی این خودرو، تداعی کننده یک خودرو SUV تمام اسپرت بر اساس طراحی خارجی خودروهای روز دنیا می باشد.

 

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com