طراحي داخلي x33 جديد

طراحي داخل اطاق خودرو با داشبوردي زيبا، صندلي هاي راحت، فضاي مناسب داخلي که آن را براي سفرهاي طولاني تبديل به خودرويي مناسب مي کند. همچنين با خواباندن صندلي عقب نيز فضاي مناسب بسياري براي بار فراهم مي شود.

خودرو داراي امکانات رفاهي مناسب مي باشد و همين آن را به انتخابي ايده آل براي مشتريان بدل مي نمايد.

 

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com