عملکرد  MVM 315 sport Luxury

اين خودرو با اولويت قراردادن اصل کاهش مصرف سوخت در کنار افزايش قدرت موتور بر اساس استاندارد آلايندگي EURO IV که همانا از اصلي ترين خواسته هاي مالکان امروز خودروهاي دنيا مي باشد، کليه خودروهاي هم رده خود را در بازار خودرو، فرا روي هموطنان عزيزمان به چالش کشيده است.

Save

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com