دانلود  بخشنامه
برای دریافت جدول اقساط و شرایط فروش بر روی لینک زیر کلیک نمایید

http://www.vafa.biz/docs/MVM-Price-List.html 

.