عملکرد mvm 550

موتور ACTECO ساخته شده توسط کارخانجات چری، با گذر از بیش 3000000 کیلومتر تست جاده ای و 10000 کیلومتر آزمایشات آزمایشگاهی با پیروی از استاندارد های روز اروپا و امریکا، عملکرد بالای خود را در شرایط جوی و جاده ای سخت ثابت کرده است.


 

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com