ايمني Tiggo 5

اين خودرو داراي 5 ستاره ايمني از موسسه C-NCAP مي باشد که حاکي از امنيت کامل آن م يباشد. به طور استاندارد داراي 2 ايربگ و سيستم ترمز ABS و EBD مي باشد. همچنين در مدل فول آپشن (EXCELLENT) آن مجهز به ايربگ جانبي و سيستم ترمز پايداري ESP و ساير سيستمهاي کمکي روز جهان براي امنيت و پايداري خودرو مي باشد.

 

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com