عملکرد

اين خودرو با داشتن موتور يک ليتري و 70 اسب بخاري از تکنولوژي روز بهره مند مي باشد. در اين تکنولوژي سعي گرديده تا بهره وري موتور افزوده گردد و راندمان آن بالاتر آيد. لذا با توليد 70 اسب بخار قدرت، قدرتي مناسب را در اين سگمنت به وجود آورده است.


 


© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com