ايمني

در اين خودرو با بهره گيري از سيستم ترمز ABS+EBD و دو ايربگ جلو به همراه بدنه قوي که در سرتاسر آن از لوله هاي ايمن استفاده شده، سبب گشته تا اين خودرو امنيت مناسبي را در بين خودروهاي کوچک اين کلاس براي سرنشينان خود به ارمغان آورد.


 


© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com