طراحي داخلي 315 جديد

داخل خودرو بسيار زيبا و مدرن طراحي گرديده و به فضايي راحت و آرامش بخش بدل گرديده است.

صندلي هاي نرم و راحت، کيفيت داشبورد و ادوات داخلي بسيار خوب، طراحي دلنشين و امکانات رفاهي مناسب در اين کلاس خودرو آن را به انتخابي مناسب براي خريداران بدل نموده است.

 

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com