دفتر مرکزی مدیران خودرو
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب -خروجی بزرگراه شهید همت غرب - جنب کلانتری 140 باغ فیض - آخرین ساختمان- پلاک 27/1 . کدپستی: 1476612345
تلفن: 47651-021
داخلی واحد فروش: 2000
داخلی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات: 47651-021 عدد 4                                                                                                         فاکس واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات:47651-021 داخلی 2009                                                                                          آدرس پست الکترنیکی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت  شکایات: CRM@MVMCO.IR                                                      

(فروش مستقیم 1)                  

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب -خروجی بزرگراه شهید همت غرب - جنب کلانتری 140 باغ فیض - آخرین ساختمان- پلاک 27/1 . کدپستی: 1476612345

داخلی واحد فروش مستقیم: 1001 , 1002 , 1003


(خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی)
کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46
تلفن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی: 021-44197989-99
تلفن امداد: 021-6423

(فروش مستقیم 2)
تهران - کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46 کدپستی: 1386134451
تلفن :82 -44183378-021
فکس: 82-44183378-021
داخلی: 1395 الی 1396

امداد خودرو

شماره تماس امداد خودرو (جهت حمل) :64026-021 ، 6423-021

شماره تماس امدادگر سیار تعمیرگاه مرکزی:

09128507450-09128509450دفتر مرکزی مدیران خودرو

(فروش مستقیم)

تهران - کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46

کدپستی: 1386134451

تلفن :  90-44197989-021

فکس: 90-44197989-021

داخلی: 1010 الی 1012


  تهران - ابزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب -خروجی بزرگراه شهید همت غرب - جنی کلانتری 140 باغ فیض - آخرین ساختمان- پلاک 1/27 . کدپستی: 1476612345

تلفن: 47651-021

داخلی واحد فروش: 2000

داخلی واحد ارتباط با مشتری (فروش): 2071

داخلی واحد فروش مستقیم: 1001 الی 1005

فکس واحد فروش:44604090-021

(خدمات پس از فروش

و تعمیرگاه مرکزی)

کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران کوچه 46

تلفن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی: 90-44197989-021

تلفن امداد: 6423-021

(فروش مستقیم 2)

تهران - کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46

کدپستی: 1386134451

تلفن :  90-44197989-021

فکس: 90-44197989-021

داخلی: 1010 الی 1012

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com