تماس با ما

دفتر مرکزی مدیران خودرو
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب -خروجی بزرگراه شهید همت غرب - جنب کلانتری ۱۴۰ باغ فیض - آخرین ساختمان- پلاک ۲۷/۱ . کدپستی: ۱۴۷۶۶۱۲۳۴۵
تلفن: ۴۷۶۵۱-۰۲۱
داخلی واحد فروش: ۲۰۰۰ داخلی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات: ۴۷۶۵۱-۰۲۱ عدد ۴ آدرس پست الکترنیکی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات: CRM@MVMCO.IR
(فروش مستقیم ۱)
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب -خروجی بزرگراه شهید همت غرب - جنب کلانتری ۱۴۰ باغ فیض - آخرین ساختمان- پلاک ۲۷/۱ . کدپستی: ۱۴۷۶۶۱۲۳۴۵
داخلی واحد فروش مستقیم: ۱۰۰۱ , ۱۰۰۲ , ۱۰۰۳
(خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی) کیلومتر۱۴ جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه ۴۶ تلفن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی:
۴۴۱۸۳۳۷۹ – ۴۴۱۸۲۳۴۹- ۴۴۱۸۲۳۴۷ – ۴۴۱۸۲۲۱۰- ۴۴۱۸۲۲۰۳ ۰۲۱   تلفن امداد: ۰۲۱-۶۴۲۳
(فروش مستقیم ۲) تهران - کیلومتر۱۴ جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه ۴۶ کدپستی: ۱۳۸۶۱۳۴۴۵۱ تلفن : ۸۲-۴۴۱۸۳۳۷۸-۰۲۱ فکس: ۸۲-۴۴۱۸۳۳۷۸-۰۲۱ داخلی: ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶
امداد خودرو
شماره تماس امداد خودرو (جهت حمل) :۶۴۰۲۶-۰۲۱ ، ۶۴۲۳-۰۲۱
شماره تماس امدادگر سیار تعمیرگاه مرکزی:
۰۹۱۲۸۵۰۷۴۵۰-۰۹۱۲۸۵۰۹۴۵۰
دفتر مرکزی تهران