فرم درخواست استخدام

تکمیل کلیه قسمت های ستاره دار الزامی است.
در صورتی که در قسمت وضعیت خدمت نظام وظیفه، گزینه معافیت موقت را انتخاب نموده اید، در بخش توضیحات تاریخ پایان معافیت را ذکر نمایید.
در صورتی که در قسمت وضعیت خدمت نظام وظیفه، گزینه سایر موارد را انتخاب نموده اید، بخش توضیحات را تکمیل نمایید.
فایل رزومه باید به صورت یک فایل PDF و با حجم کمتر از 500 کیلوبایت باشد.

مشخصات اولیه
تحصیلات

در صورتیکه مدرک معادل دریافت شده است، گزینه مربوطه انتخاب شود.


ردیف
سطح تحصیلات
رشته تحصیلی
نام موسسه محل تحصیل
شهر / کشور محل تحصیل
تاریخ اخذ مدرک
مدرک معادل

دوره های تخصصی و آموزشی
ردیف
1
عنوان دوره
زمان برگزاری
موسسه برگزار کننده
مدت دوره به ساعت
اخذ گواهی
     

تجارب و سوابق کار قبلی
ردیف
تاریخ شروع و خاتمه
نام و نشانی کارفرما
سمت
آخرین حقوق
علت ترک خدمت
پرداخت بیمه
گواهی سابقه

اطلاعات تکمیلی
ردیف
1
نوع زبان
میزان مهارت (مکالمه)
میزان آشنایی (خواندن/نوشتن)

با چه نرم افزارهایی آشنایی دارید؟