شرایط فروش

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی 315 اسپورت لاکچری

شرایط فروش فوری اقساطی MVM550CVT Luxury و MVM550 MT Luxury به صورت منعطف

شرایط فروش نقدی خودروی جدید MT/AT/Sport MVMX22 با قیمت قطعی( تعداد محدود)"تحویل 30 روزه"

شرایط فروش اقساطی خودروی جدید MT/AT/Sport MVMX22 با قیمت قطعی (تعداد محدود) تحویل " مردادماه"

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی NewMVM110S در دو مدل Comfort و Luxury به صورت منعطف

شرایط فروش فوری اقساطی سال جدید خودروی X33 S CVT و X33 S Sport CVT به صورت منعطف با بهره گیری از ماشین حساب فروش