شرایط فروش

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی MVM X33S/Sport CVT به صورت منعطف

شرایط فروش اقساطی خودروی MVM X33S/Sport CVT تحویل 45 روزه با قیمت قطعی

شرایط فروش اقساطی خودروی MVM X22 MT/AT/Sport با قیمت قطعی (تعداد محدود) تحویل " آذرماه"

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی 315 اسپورت لاکچری

شرایط فروش فوری اقساطی خودرو MVM550MT/CVT Luxury ویژه "عید تا عید"

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی NewMVM110S در دو مدل Comfort و Luxury به صورت منعطف

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی MVMNew315H Sport Excellent

تمدید شرایط فروش فوری اقساطی خودروهای MVM550MT/CVT Luxury و MVM X33S

شرایط فروش فوری اقساطی NEW MVM315H به صورت منعطف

شرایط فروش نقدی «ویژه تابستانی» خودروی MT/AT/Sport MVMX22 با قیمت قطعی (تعداد محدود) «تحویل فوری»